Hechting in beeld (voor gezinshuisouders)

Hechting strategieën herkennen bij kinderen.
Inzicht in eigen reacties op gedrag van kinderen en valkuilen.
Inzicht in de eigen gehechtheidsontwikkeling.
Handvatten en tips toepassen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat het kind en de opvoeder nodig hebben.

Gezinshuisouders

Theorie, praktijkervaringen en praktische oefeningen wisselen elkaar af. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. 

Er zijn nog geen trainingsdata bekend, inschrijven is momenteel niet mogelijk.
Aanbieder Expect Jeugd | Expertisecentrum Partners voor Jeugd
Locatie(s) n.n.b.
Kosten € 570,-
Duur 3 dagdelen (online)
SKJ punten 6
Accreditatiepunten SKJ208477