Kindermishandeling: alles over

Inleiding

Werk jij in de (jeugd)zorg en moet jij handelen conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Heb jij vragen over kindermishandeling, in gesprek met kinderen over kindermishandeling, en/of in gesprek met opvoeders over (on)veiligheid, de risico- en beschermende factoren, de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld?
Dan is deze training echt iets voor jou!

Na het volgen van deze training

Heb je kennis over:

  • de verschillende vormen van kindermishandeling;
  • de risico- en beschermende factoren;
  • signalen van kindermishandeling
  • de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Kun jij:

  • (beter) met kinderen in gesprek over kindermishandeling;
  • (beter) met ouders in gesprek over (on)veiligheid.

Voor  wie is deze training?

Alle werkers die werkzaam zijn in (jeugd)zorg en in hun dagelijks werk te maken hebben met kinderen en gezinnen. (Jeugd)zorg werkers die moten werken conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel in het vrijwillig als wel het gedwongen kader.

Deze training is ook geschikt om met je team te volgen.

 

 

Er zijn nog geen trainingsdata bekend, inschrijven is momenteel niet mogelijk.
Aanbieder Expect Jeugd | Expertisecentrum Partners voor Jeugd
Locatie(s) n.n.b.
Kosten € 405,-
Duur 1 dag
SKJ punten 7,5
Accreditatiepunten SKJ215578