Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem)

Inleiding

Alle jongeren doorlopen een lichamelijke en seksuele ontwikkeling. Het is van cruciaal belang om de kinderen en jongeren die je begeleidt te ondersteunen in hun lichamelijke en seksuele ontwikkeling én in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes. Het is een feit dat jongeren die in aanraking komen met jeugdhulp echter extra kwetsbaar zijn, onder andere voor seksuele risico’s en problematisch seksueel gedrag. Hierdoor ligt de nadruk in de begeleiding en opvoeding bij hen vaker op bescherming, inperking van seksualiteit en aandacht voor seksuele risico’s dan bij leeftijdsgenoten. Hoewel het belangrijk is om alert te zijn op deze risico’s en deze risico’s met jongeren te bespreken, is het vooral van belang om ondersteuning te bieden bij het maken van lichamelijk en seksueel gezonde, prettige, gelijkwaardige en veilige keuzes en het opdoen van positieve ervaringen. Dit werkt als een beschermende factor. 
 

Ervaringen deelnemers

“Dankzij deze training zie ik dat ik veel te streng reageerde op seksuele gedragingen van de jongere, puur gebaseerd op mijn eigen referentiekader en mijn beschermingsgevoel!”

“Dankzij deze training hebben wij in ons team handvatten gekregen om concrete acties uit te kunnen voeren bij gezond en seksueel overschrijdend gedrag.” 

Resultaat

  • Je duidt seksueel gedrag met behulp van het vlaggensysteem.
  • Je reageert adequaat op lichamelijkheid en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag. 
  • Je voert gesprekken met de betrokken personen over lichamelijkheid en seksueel (grensoverschrijdend) gedrag.

Voor wie is deze training?

De training is geschikt voor iedereen die met kinderen werkt. Denk aan jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en jeugdbeschermers.

Wat is handig om vooraf te weten?

De training wordt gegeven in 2 dagdelen van 4 uur.

 

Programma's
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 02 februari 2024 om 09:00 Locatie: Rijswijk
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 11 maart 2024 om 09:00 - 25 maart 2024 om 09:00 Locatie: Rijswijk
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 04 juni 2024 om 09:00 - 18 juni 2024 om 09:00 Locatie: Rijswijk
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 12 augustus 2024 om 09:00 - 26 augustus 2024 om 09:00 Locatie: Rijswijk
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 19 september 2024 om 09:00 - 03 oktober 2024 om 00:00 Locatie: Rijswijk
Basis Intimiteit & Seksualiteit (het vlaggensysteem) Dagdeel 1: 12 november 2024 om 09:00 - 26 november 2024 om 09:00 Locatie: Rijswijk
Inschrijven
Aanbieder Jeugdformaatacademie
Locatie(s) Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk
Kosten 200,-
Duur 2 dagdelen
SKJ punten 8
Accreditatiepunten NVPA geaccrediteerd, 4 punten