Oog voor signaleren

Inleiding

Als  gezinshuisouder, professional in de jeugdhulpverlening en onderwijs werk je dagelijks met kinderen en jongeren. Bewust of onbewust observeer en signaleer je veel, en dat is belangrijk. Op een groep, in een gesprek of in de wandelgangen vang je geregeld het één of ander op. Dit kan een kleine verandering in gedrag of uiterlijk zijn, maar ook een zorgelijk signaal waar direct actie op ondernomen moet worden. Maar hoe moet je die grote of kleine signalen duiden? Welke betekenis geef jij het signaal in vergelijking met je collega? En wat moet je met het signaal doen?

In de training 'Oog voor signaleren' maak je gebruik van een handelingsinstrument dat als handvat dient om te bepalen wat je kan of moet doen als je iets gesignaleerd hebt. Dat kan verschillen van afwachten en nog niks doen, overleggen met een collega tot het gesprek aangaan met ouders. Je leert onderscheid maken tussen feitelijke waarnemingen en onderbuikgevoelens. Ook bespreken we hoe de betekenis die jij geeft aan een signaal, beïnvloed wordt door bijvoorbeeld eigen ervaringen en normen en waarden.

Ervaringen van deelnemers: 

“ Fijn om te werken met herkenbare voorbeelden (of casussen) uit de dagelijkse praktijk ''
“ Wat een leerzame, interactieve training, dat is wat anders dan een Powerpoint presentatie

Tip
De vervolgstap, het bespreken van de signalen met ouders of jongere, kan lastig zijn. De training “Grip op je gesprek' van de Jeugdformaatacademie geeft handvatten voor het voeren van een moeilijk gesprek. 

Resultaat

  • Je weet wat signalen zijn.
  • Je bent je bewust van de subjectieve betekenisgeving aan signalen.
  • Je vormt een zo objectief mogelijk beeld van signalen en zet passende acties uit.

Voor wie is deze training?

De training is passend voor alle professionals werkzaam met kinderen en jongeren in een gezinshuis, binnen het onderwijs, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven.

Wat is handig om te weten? 

Je kunt je inschrijven voor een vrijblijvende aanvraag

Programma's
Oog voor signaleren Locatie: online
Inschrijven
Aanbieder Jeugdformaatacademie
Locatie(s) online
Kosten 75,-
Duur 2,5 uur