Cultuursensitief werken

Inleiding

Elk mens heeft waarden en normen die horen bij een cultuur. Vaak is dat de cultuur waarin je bent opgegroeid. Het is belangrijk om zicht te hebben op je eigen referentiekader, je normen en waarden en ideeën over opvoeding die daarbij passen. 

Samenleven en samenwerken gaat namelijk vaak beter als mensen zich bewust zijn van hun eigen normen en waarden en open staan voor die van de ander. 

Tijdens de training Cultuursensitief werken gaan we onderzoeken hoe jij je culturele identiteit (bewust of onbewust) meeneemt in je visie en het handelen als hulpverlener. 

Ook krijg je handvaten aangereikt die je helpen bij het reflecteren op cultuursensitieve situaties en je eigen handelen hierin, vanuit zelf ingebrachte casussen.  

Resultaat

  • Je bent je bewust van jouw eigen referentiekader en gaat vanuit dit bewustzijn in dialoog met de ander.
  • Je spoort culturele verschillen en misverstanden met betrekking tot de communicatie op met het TOPOI-model. 

 

Voor  wie is deze training? 

De training is geschikt voor iedereen die met kinderen werkt. Denk aan jeugdhulpverleners, onderwijsprofessionals, gezinshuisouders, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en jeugdbeschermers.

Programma's
Cultuursensitief werken Dagdeel 1: 14 februari 2024 om 09:00 tot 13:00 Locatie: Rijswijk
Cultuursensitief werken Dagdeel 1: 23 april 2024 om 09:00 tot 13:00 Locatie: Rijswijk
Cultuursensitief werken Dagdeel 1: 08 augustus 2024 om 09:00 tot 13:00 Locatie: Rijswijk
Cultuursensitief werken Dagdeel 1: 11 november 2024 om 09:00 tot 13:00 Locatie: Rijswijk
Inschrijven
Aanbieder Jeugdformaatacademie
Locatie(s) Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk, Rijswijk
Kosten 100,-
Duur 1 dagdeel
SKJ punten 4,5
Accreditatiepunten NVPA geaccrediteerd, 4 punten